Kluczowe strony home 8

img

Materiał na sprawdzian: operacje wejscia-wyjścia (cin/cout), instrukcje warunkowe (if/else/else if), pętle (for/while/do while), podział programu na moduły (funkcje). Pierwszy sprawdzian... odbędzie się w poniedziałek 25.04 w sali 0.03 godzinie 9:15.

Materiał na sprawdzian: materiał z poprzedniego sprawdzianu + liczby (pseudo)losowe, tablice jednowymiarowe (wymiennie z vector STL), przekazywanie tablic do funkcji, praca z plikami, podstawowe użycie klasy string. Prowadzący będzie podawał który rozdział/rozdziały z podręcznika J.Grębosza trzeba przeczytać przed kolejnymi zajęciami. Nie będzie można mieć ze sobą żadnych materiałów ani własnych kartek.

Odbędzie się we wtorek 28.06 w sali 0.06 godzinie 9:15. Zakres materiału: nie będzie wykraczał poza to co było na dotychczasowych sprawdzianach plus w domowym zadaniu zaliczeniowym. Każde z zadań powinno zostać rozwiązane na oddzielnej kartce.

Do napisania będą trzy programy (będzie też odpowiednio więcej czasu niż na sprawdzianach które odbyły się w trakcie roku). Złożoność programu rośnie do momentu przekroczenia zdolności programisty ten program konserwującego. Być może twój komputer stoi za blisko innego urządzenia elektrycznego, i pole magnetyczne zakłóca działanie procesora komputera, przez co twój program się zawiesza.

Zastanów się i sprawdź, czy plik instalacyjny twojego kompilatora nie jest uszkodzony. Jeżeli po godzinach spędzonych na analizie kodu i powtarzaniu przecież to jest dobrze i powinno działać!

  • Jeśli zależy Ci na tym aby zdobyć Jeśli zależy Ci na tym aby zdobyć
  • Czy wiesz że wszystkie nasze słowniki działają w dwóch kierunkach? Czy wiesz że wszystkie nasze słowniki działają w dwóch kierunkach?
  • Konkurs Akademia Kodowania” dla Konkurs Akademia Kodowania” dla

Wstawka html sidebar: