page to

  • foto
    Konkurs Akademia Kodowania” dla
    Added: 2017-05-17 | Category: Oto Link master | Comments: 0

    Celach w kontekście nauki programowania w szkołach” dumałem już dawno. Nauczą się wykorzystywać narzędzia komputerowe do nauczania programowania począwszy od najmłodszych uczniów w szkole podstawowej w klasach I-III, poprzez klasy IV - VI, kończąc na uczniach szkoły gimnazjalnej. Nawet robot nie sprawi jednak, że szkoły będą opuszczać absolwenci z opanowanymi co najmniej podstawami programowania Do tego potrzebni są jeszcze wykwalifikowani.